Garanti

Alla PENTAX-kameror som köpts via auktoriserade fotoförsäljningskanaler omfattas av garanti mot defekter beträffande material och tillverkningsfel under en period av 24 månader efter inköpsdatum. Service utförs och defekta delar byts under denna period ut kostnadsfritt, förutsatt att produkten inte uppvisar tecken på stöt-, sand- eller vätskeskador, felaktig hantering, ombyggnad, batteri- eller kemisk korrosion, användning i strid med bruksanvisningen eller modifiering utförd av ej auktoriserad verkstad. PENTAX är inte ansvarig för förluster eller skador som uppstått på grund av oanvändbarhet eller indirekta skador av något slag, oavsett om de orsakats av defekt material eller tillverkningsfel. Det är uttryckligen överenskommet att skyldigheten för tillverkaren och dess representanter beträffande alla garantier och åtaganden, uttryckta eller underförstådda, är strikt begränsade till utbyte av delar enligt vad som tidigare häri nämnts. Ingen ersättning utgår för reparationer utförda av icke auktoriserad PENTAX verkstad.

Procedur under garantiperioden
En PENTAX som uppvisar fel under garantiperioden på 24 månader ska skickas direkt till den auktoriserade PENTAX verkstaden inom landet eller returneras till återförsäljaren där produkten är inköpt. Avsändaren står alltid för eventuella fraktkostnader till den auktoriserade PENTAX verkstaden samt, om produkten skickas mellan två länder, för eventuella tullkostnader. I dessa fall blir servicetiden förlängd p.g.a. de dagar tullproceduren kräver. Omfattas produkten av garanti, utförs reparationen, delar byts ut kostnadsfritt och produkten återsänds fraktfritt inom Sverige när servicen är klar. Är produkten skickad från annat land debiteras returfrakt samt eventuella tullavgifter. Om produkten behäftad med ett fel som inte omfattas av garantin gäller PENTAX ordinarie serviceavgifter (se Serviceprislista Kameror / Serviceprislista tillbehör).

Garantiunderlag
Som bevis på inköpsdatum ska man behålla kvitto eller faktura under minst ett år efter inköp. Kvittot eller fakturan ska vara maskinskrivet samt innehålla produktnamn och produktens serienummer. Kontrollera att produkten återsänds till auktoriserad verkstad om inte produkten skickas direkt till den auktoriserade PENTAX verkstaden.

Garantitider för företag
Garantitiden är densamma, d.v.s. 24 månader, när företag eller privatkonsument köper PENTAX fotoprodukter. I övrigt gäller Köplagen för företag och Konsumentköplagen för privatpersoner.

till toppen